Reference

Přehled možný aplikací služeb Automatic Sensing v různých odvětvích naleznete v sekci „příklady využití„.

Dálnice D8 (Česká republika)

Měřící systém pro vzálený přenos dat od Automatic Sensing je ve stávající době ve velké míře nasazen (více jak 50 stanic) na dálnici D8 v České republice za účelem monitorování problematické sesuvové oblasti v blízkosti obce Dobrovičky. Náš zákazník zde využívá velké spektrum měřícího vybavení, které zahrnuje měření hladiny podzemní vody, měření porových tlaků, měření náklonu mostních pilířů a další. Očekává se, že toto opatření bude trvat nejméně několik let po otevření stavby pro užívání. Z tohoto důvodu je náš systém připravený k provozu po takto dlouhou dobu kontinuálního měření a poskytovat našemu zákazníkovi cenné informace.

Železniční koridor Ejpovice

Pro potřeby monitoringu stability pozůstatků hornické činnosti v okolí nově postaveného železničního koridoru Ejpovice byl sestaven na míru kamerový systém od Automatic Sensing. Nasazené řešení je příkladem dlouhobě udržitelného modelu monitoringu liniových staveb s maximáním využitím moderních technologií a minimální potřebou lidské práce.

Hranická propast

Naše měřící stanice také monitoruje hladinu vody v dosud nejhlubší objevené zatopené propasti na světě, která je umístěná v České republice.

Úložiště Richard

Úložiště radioaktivního odpadu Richard se nachází v bývalém vápencovém dole u Litoměřic. Automatic Sensing zde zajišťuje monitoring rychlosti a směru proudění vzduchu v chodbách a stav uzavření větrných vrat. Tento údaj je důležitý pro bezpečnost pracovníků při rozšířování komplexu. Z toho důvodu je zobovědným osobám přistupný online přehled situace.